Dujiangyan Zhongshuge

Em Chengdu na China, X+Living (via ArchDaily).